آیین نامه جشنواره :

۱- جهت شرکت در جشنوراه لطفا از طریق پنل روبه رو واردشوید. یا اگر اکانت کاربری ندارید لطفا ثبت نام کنید.
۲- از طریق دکمه زیر نسبت به ثبت اثر اقدام کنید. (هر کاربر میتواند ۹ اثر را در جشنواره شرکت دهد ) اگر از نحه ثبت آثار اطاع ندارید لطفا اول فایل راهنما را مطالعه نمایید
۳- هر اثر را به صورت جداگانه ثبت کنید
۴- از طریق دکمه لیست آثار نسبت به کنترل آثار ثبت شده خود در جشنواره اقدام نمایید.